1 věc, kterou už DNES proměníš kvalitu svého prožívání a bytí TADY A TEĎ

Když něco děláš, neustále potřebuješ část své pozornosti věnovat onomu dělání. Ale ty chceš cítit, naplno vnímat, uvědomovat si sebe a být v přítomném okamžiku plně se svým partnerem či blízkými!

Co nutně potřebuješ k tomu, abys ten jeden jediný specifický moment zachytila a naplno prožila? Co je ono TADY A TEĎ?

Naše mysl je velmi rychlá, dokáže během vteřiny něco pochopit nebo se taky úplně vyděsit. Ale abych tady neteoretizovala, pojď si představit jednu, v našem každodenním západním shonu, docela běžnou situaci.

Je ráno, předala jsi děti ve škole, školce a pokračuješ dál, ještě zamyšlená, do práce. Přicházíš k přechodu pro chodce, už málem vstoupíš do vozovky a v tom tě zastaví skřípění brzd. Vyděsíš se, ale během vteřiny si uvědomuješ: “Uf, to jsem měla štěstí!”.

A přesně v tomto okamžiku přichází moment, který může naplno ovlivnit to, jak kvalitně budeš kráčet dál v celém následujícím dni.

 1. Řekneš si: “Uf, to jsem měla štěstí.”, přejdeš opatrně přes cestu a dál už situaci neřešíš.
 2. Řekneš si: “Uf, to jsem měla štěstí.”, přejdeš opatrně přes cestu a  zavoláš nejbližší kamarádce, aby ses ze zážitku vypovídala.
 3. Řekneš si: “Uf, to jsem měla štěstí.”, pořádně se rozhlédneš, přeběhneš přes cestu a ještě chvíli budeš běžet, abys vyplavila stres a leknutí. Po chvíli přejdeš do chůze a pokračuješ dál trochu zpocená do práce.
 4. Řekneš si: “Uf, to jsem měla štěstí.”, pořádně se rozhlídneš, přeběhneš přes cestu a ještě chvíli budeš běžet, abys vyplavila stres a leknutí. Po chvíli, když už budeš cítit, že jsi nejhorší leknutí rozpustila, sedneš si na nejbližší lavičku a jednoduše se zastavíš, abys nechala celé své tělo zklidnit. Zpomalit srdeční tep, zklidnit dech, uvolnit svaly… aby sis naplno mohla uvědomit:Uf, nic se mi nestalo, jsem živá!”.
  Možná v tom momentě se objeví slzy vděčnosti a ty se rozhlédneš kolem sebe a dnes poprvé naplno uvidíš nebe a stromy…

Které z řešení vnímáš jako nejvíce harmonické a komplexní? A proč tomu tak je? Odpověď je snadná:

Nejsme jen naše MYSL (myšlení), minimálně máme také EMOCE (svůj emocionální svět – cítění) a TĚLO (fyzický svět – vnímání).

Pokud uslyšíš skřípění brzd, tvá MYSL je schopná během chvíle vyhodnotit, že se nic nestalo, ale tvé TĚLO bude z tohoto zážitku otřesené a bude mu trvat mnohem déle, než se z leknutí dostane. Proč? Protože je to hmota miliard buněk a když se během nanovteřiny vyděsí, že jde o život, tak než s celou touto hmotou pohneme zpět do pocitu bezpečí, tak jí to prostě trvá 🙂

Tvá MYSL je schopná během chvíle vyhodnotit, že se nic nestalo,
ale tvé TĚLO potřebuje čas, aby se z leknutí oklepalo
a ty ses znovu začala CÍTIT v bezpečí.

A přesně toto potřebuje vědět tvá MYSL – ona je prostě dobrá a ví, že už je vše v pohodě. Aby neběžela dál v dalších úkolech, myšlenkách, potřebuje vědět, že TEĎ musí dělat jen jednu věc – ZASTAVIT SE a dát prostor TĚLU. Protože ono tak rychlé není.

Co se stane, když to neuděláš?

Když se vrátím zpět k onomu momentu, který rozhoduje:

 1. přejdeš přes cestu a dál situaci neřešíš… a pak se ti může později v práci stát, že
  – se Ti dnes absolutně nedaří soustředit na práci nebo
  – později odpoledne až se tempo dne zklidní, tě rozbolí hlava nebo ti bude těžko od žaludku nebo
  – se večer budeš převalovat a nebudeš schopná zastavit hlavu a usnout.

Toto řešení situací používáme bohužel velmi velmi často. A symptomy nesoustředění, zvláštních bolestí v těle, které nemají s přítomným okamžikem moc co do činění, se mohou naplno rozjet.

 1. přejdeš přes cestu a zavoláš kamarádce – vychrlíš na ní své leknutí, možná budeš o zážitku mluvit i dál v průběhu dne. Tvá řeč bude vždy rychlá, vyplavující stres z dané situaci. Na určité úrovni se ti uleví, ale stejně budeš cítit nutkání se k tomu neustále vracet.

S tímto řešením se setkáváme také často – u těch, kteří dokáží o svých zážitcích mluvit. Když ale vyprávíme nebo posloucháme nějaký stresující zážitek, dáváme vůbec pozornost tomu, jaký to TADY A TEĎ na nás má vliv a jestli náhodou danou situaci jen neprožíváme znovu a znovu?

 1. přes cestu přeběhneš a budeš běžet tak dlouho, dokud z tebe leknutí neopadne.
  Díky tomu dáš prostor svému tělu vyplavit adrenalin a všechny další stresové hormony, které se během té nanosekundy, kdy jsi slyšela skřípění brzd, do tvého těla vyplavily, zrychlily ti srdeční tep, zastavily dech, stáhly svaly a připravily tě k akci, ve které jsi ale ty leknutím ztuhla. A toto všechno jsi během rozhýbala a uvolnila a možná už teď je ti zase dobře.

Šťastní všichni, kteří mají sportovního ducha a takto dokáží se svým tělem zacházet a pomáhat mu cvrkot našeho každodenního života zpracovávat a vyplavovat pohybem stres ven. Ale to ještě není všechno…

 1. V čem je čtvrtá možnost jiná než třetí? Co je v ní navíc? Proč působí celistvě a harmonicky?
  …přes cestu přeběhneš a budeš běžet tak dlouho, dokud nevyplavíš největší stres z těla. Pak se zastavíš, sedneš na nejbližší lavičku a necháš vše doznít. Možná se tvé tělo bude malinko třást, možná se uvolní nějaké emoce a ty si přes slzy naplno uvědomíš, že žiješ.

Ve čtvrté možnosti je navíc ona jedna věc – ZASTAVENÍ.

Teprve když se zastavíš, obyčejně spočineš v tady a teď, a necháš všechny své zážitky doznívat, můžeš naplno pozorovat, co se děje v tobě, ve tvém těle.
A díky tomu opravdu cítíš a vnímáš – sebe a svět okolo sebe.

Přesně tuto jednu věc – DVĚ MINUTY ZASTAVENÍ – si v našem běžném životě nedovolujeme skoro vůbec, protože “nemáme čas”! Přitom má tak radikální vliv na kvalitu našeho života.

Pokud je to i tvůj případ a chceš to změnit a přesto máš opravdu upřímný pocit, že na to fakt není čas, zeptám se tě: “Opravdu si myslíš, že když se teď zastavíš na 2 minuty, že to ten svět venku bez tebe ty 2 minuty nezvládne?”
Zvládne, že?  😉 A co se dá v takových 2 minutách všechno dělat?


ZASTAV SE a vyber si, která z možností tě bude právě těď lákat:

 • opravdu vědomě se rozhlédni kolem sebe, nechej své oči procházet se po scenérii, kterou máš před sebou a hledat barvy, tvary, předměty, na kterých budou chtít spočinout. A jen to nechej na sebe působit.
 • si uvědom, kde právě sedíš, projdi všechny části svého těla, které se o něco opírají a udělej si pohodlí. Je ti zima, zabal se i na ty 2 minuty pod deku.
 • zavři oči a dej pozornost jen svému dechu. Uvědom si dráhu, kterou prochází, jak možná lechtá chloupky ve tvém nose, kam až všude přirozeně prostupuje, jaký je jeho rytmus. A nic s ním nedělej, jenom ho pozoruj.
 • chce-li se nějaká část tebe hýbat – ruce si chtějí hrát, nohy chtějí běhat – DOVOL jim to. I v sedě můžeš svýma nohama běžet maraton.
 • si naplno uvědom, kdo s tebou právě je a jak moc danou bytost miluješ.

VYJDI v oněch dvou minutách VSTŘÍC TOMU, CO PRÁVĚ TEĎ A TADY POTŘEBUJEŠ a pak to, co právě děláš zastav a dovol si prožít, co se změnilo, co ti tyto 2 minuty přinesly.

Tato jednoduchá a malá věc – 2 minuty zastavení a času jen pro sebe – dokáže radikálně proměnit kvalitu tvého života. Zkoušej jí třeba jen týden a napiš do komentáře níže, jak se ti daří 🙂

Má zkušenost osobní i v terapeutické práci jednoznačně ukazuje, že když si tyto 2 MINUTY JENOM PRO SEBE během dne 2x, 3x opravdu dovolíme, uděláme jen takovouto malou jednoduchou věc, tak má takovou moc, že dokáže radikálně proměnit kvalitu našeho života. A já dodám, že toto obyčejné zastavení na 2 minuty i v průběhu milování, kdy se budete jen jemně hladit a dívat se jeden druhému do očí, může naprosto neuvěřitelně prohloubit vaší blízkost a tím i kvalitu intimního života.

Máš chuť tuhle jednu jednoduchou a přitom tak magickou věc vyzkoušet, ale cítíš, že potřebuješ podporu?

Jsi-li z Brna, srdečně tě zvu v neděli 18. 2. 2018 na první setkání cyklu Cesta ženství, kdy budeme postupně procházet témata moje mysl, emoce a tělo.

Komentáře