Objednávka 1 konkrétní zážitkové besedy

Rok „na vlně" se Silvií Šabackou

Vyberte z nabídky, kterých zážitkových besed se chcete účastnit
nebo si poslechnout vizualizaci k tématu ze záznamu.
Pro výhodnější cenu za celý cyklus přejděte na objednávku celého cyklu zde.