Jak zpracovávám Vaše osobní údaje?

V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů dle nové legislativy EU
tj. s GDPR (General Data Protection Regulation).

Vašim osobním údajům dávám plnou pozornost a náležitou péči, ochranu a bezpečí a v neposlední řadě je zpracovávám jen s Vášim souhlasem.

Jak vnímám GDPR?

Vaše osobní údaje jsou Vaše soukromí a potřebují:
- náležitou péči,
- ochranu a bezpečí,
- a v neposlední řadě Váš souhlas (s nimi pracovat).

GDPR vnímám jako velkou příležitost k tomu, abych měla ve své databázi klientů jen ty, co jsou s mou prací v souladu.  A díky tomu můžu mít dobrý pocit při zaslání každého mého mailového občasníku, protože jste jim řekli své ANO.

U koho jsou vaše osobní údaje uloženy?

U Silvie Šabacké, IČ: 01441604, se sídlem Nálepkova 197/14, 637 00, Brno - Jundrov (dále jen „správce“), která provozuje webovou stránku www.vesvemteledoma.cz. Chcete-li mě kontaktovat, můžete tak učinit na můj mail Jsem@VeSvemTeleDoma.cz.

Jakou péči vaše osobní údaje u mě mají?

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek nebo Vaším přímým kontaktem na mou mailovou adrese, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a jejich ochrana je mou prioritou.
S vašimi osobními údaji nakládám zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. V současné době nemám žádné spolupracovníky, ale pokud je budu potřebovat, budou s Vašimi údaji nakládat v souladu se zákonem a budou vázání mlčenlivostí.
Vaše osobní údaje ukládám v aplikaci SmartEmailing. Zpracovatelem údajů je společnost SmartSelling a.s., která tuto aplikaci provozuje. Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budu vždy klást stejné nároky na zabezpeční a kvalitu zpracování. Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.
Vaše údaje budu zpracovávat na dobu, která je uvedena u každého účelu zpracování v odstavci níže.

Proč potřebuji vaše osobní údaje?

Zpracovávám osobní údaje, které mi poskytnete sami a to z těchto možných důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Zasílání elektronických občasníků - marketing
  V případě, že jste projevili zájem o odběr mého občasníku, zpracovávám vaše osobní údaje (především e-mail a někdy také jméno a příjmení), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte. Tyto údaje využívám za účelem zasílání obchodních sdělení (marketingu). Činím tak pouze na základě vašeho souhlasu se zasíláním těchto občaskníů, který můžete odvolat v každém zaslaném mailu skrze odhlašovací odkaz. Vaše údaje budu zpracovávat po dobu, kdy budu zasílat informační Newslettery či do odvolání vašeho souhlasu.
  Jste-li mým zákazníkem, posílám vám občasníky (s nabídkou mých kurzů, večerních setkání nebo s novými články na blogu) z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Zasílání můžete kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Poskytování služeb, plnění smlouvy
  Přihlášením na některý z mých seminářů či na individuální sezení zpracovávám tyto vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefonní číslo a jméno semináře, kterého jste měli zájem nebo jste se ho zúčastnili. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro vaši identifikaci, abych vám tak mohla poskytnout objednané služby a používám je pro komunikaci s vámi. Vaše údaje budu zpracovávat po dobu 10 let od poslední objednávky.
 • Vedení daňové evidence
  V případě zakoupení některého z mých seminářů, úhrady individuálního (osobního či online) sezení či zakoupení některého z mých online produktů se stáváte mými zákazníky a ve vyjímečných případech mohu zpracovávát také účetní a platební údaje (IČO, DIČ, adresu, číslo účtu, číslo platební karty). Tyto údaje potřebuji, abych vám poskytla objednané služby a vedla účetnictví dle zákona. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb. Vaše údaje budu zpracovávat po dobu 10 let od poslední objednávky.

Jak se starám o bezpečí vašich osobních údajů?

Zavazuji se plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.
Zpracovatel vašich osobních údajů - společnost SmartSelling a.s. chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. Společnost SmartSelling a.s. přijala a udržuje veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, zejména:

 • Pro zabezpečení serverů využívá víceúrovňový firewall, který umožňuje přístup pouze pro https port.
 • Veškerá komunikace mezi servery je šifrována a zabezpečena virtuální privátní sítí.
 • Mailové zprávy jsou kontrolovány na přítomnost virů a jejich obsah na phishing.
 • Monitoring bezpečnosti a případných bezpečnostních incidentů řeší dedikovaný tým 24/7.

Jako správce vašich osobních údajů jsem přijala technická, organizační a bezpečnostní opatření, abych chránila u sebe vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Data vždy zabezpečuji unikátními hesly.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním formuláře na stránkách www.vesvemteledoma.cz a projevením zájmu o zasílání newsletteru, poskytuje registrovaný Silvii Šabacké, se sídlem Nálepkova 14, 637 00 Brno-Jundrov, IČ: 014441604, jakožto správci, svobodný a vědomý souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a emailová adresa. Údaje poskytuje za účelem zasílání obchodních sdělení a zařazení osobních údajů do databáze správce. Registrovaný uděluje souhlas, aby mu správce zasílal informace o novinkách (například nový článek na blogu) a připravovaných akcích. Údaje budou zpracovávány po dobu 5ti let od udělení souhlasu nebo dokud bude správce zasílat informační Newslettery nebo do odvolání souhlasu.

Vyplněním webového formuláře při objednávce některého semináře či při objednávce individuálních sezení souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních (jméno, příjmení, telefon a emailová adresa), případně fakturačních (IČ, DIČ, adresa) a platebních údajů (číslo účtu, číslo platební karty) do databáze správce. Údaje poskytuje za účelem zprostředkování obchodu a vedení daňové evidence dané ze zákona.
Zároveň kupující souhlasí s tím, že na základě oprávněného zájmu, neboť správce důvodně předpokládá, že kupujícího novinky zajímají, využívá správce osobní údaje také pro zasílání Newsletterů a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Udělením souhlasu prohlašuje registrovaný i kupující, že veškeré údaje, které poskytuje správci, jsou pravdivé a přesné a jsou poskytovány dobrovolně.
Souhlasí, aby správce údaje shromažďoval, uchovával a zpracovával po dobu a v rozsahu potřebném pro naplnění výše stanovených účelů a to na dobu uvedenou v části.
Zároveň si je vědom toho, že se může kdykoliv odhlásit od zasílání Newsletteru použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

A nakonec - vše si můžete plně korigovat

GDPR vám dává do rukou řadu práv, mezi nejdůležitější patří:

 • právo na informace - toto naplňuji již touto webovou stránkou Zásady zpracování vašich osobních údajů
 • právu na přístup - můžete si kdykoli vyžádat, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Vše doložím do 30 dní.
 • právo na doplnění a změnu osobních údajů - pokud u vás nastanou nějaké změny (např. založení nové mailové adresy) nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné. 
 • Právo na omezení zpracování - omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účel zpracování (např. odhlášením zasílání newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • právo přenosu osobních údajů (k někomu jinému) - obdobné jako právo na přístup, jen vám informace dodám ve  strojově čitelné podobě.
 • právo na výmaz (být zapomenut) - pak vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. Ovšem v některých případech jsem vázána zákonnou povinností, např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu jen ty osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
 • právo stížnosti - máte-li pocit, že s vašimi údaji není zacházeno v souladu se zákonem, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o svém podezření informovat mě na mail bodywork@silviesabacka.cz, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.