INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ

Dle terapeutického přístupu Somatic experiencing®

- práce s tělem a traumatem podle Petera Levina

Rozumět přirozeným a ZDRAVÝM reakcím nervového systému je nutné k tomu, abychom dali zelenou neuvěřitelným sebe-regulačním schopnostem našeho těla.

Můj přístup

Nastolit spolupráci mezi myslí a tělem

O našem těle jsme zvyklí přemýšlet často jen v souvislosti bolesti a takzvaných "bloků". Na mou otázku: "Co cítíte v těle?" dostávám velmi často odpověď: "Dobrý, nic mě nebolí...", až je to zarážející. Ale co skutečně se v našem těle děje? Co čmuchají naše buňky, kde uvnitř nás je ten impuls, který říká "Brrr, couvej, toto se mi vůbec nelíbí." a nebo "Ano, ano, tohle mi dělá radost a toto mi dává smysl."?

Miluji souvislosti, propojování jednotlivosti do jednoho celku, ukazování toho, že problém často vzniká někde jinde než ho pociťujeme. Miluji objevování toho, jak naše tělo funguje, hledání toho zámku a klíče ke změně.

Věřím v harmonii, černá není bez bílé, je-li v těle bolest a stažení, pak tam musí být také radost a uvolnění, prostě musí 🙂 A když tyto dva póly najdeme a jen je bez ovlivňování sledujeme, stene se zázrak – otevře se nám celá paleta duhy a tím i nekonečná škála možností.

Chci, aby naše děti vyrůstaly vedle dospělých bytostí, které je mohou učit moudrosti života, protože ji sami cítí a žijí.

Somatic experiencing může přinést odpovědi pokud...

  • Si chcete užívat života takový jaký je, umět naslouchat a vycházet vstříc své vnitřní moudrosti a být v příjemném kontaktu sami se sebou.
  • Nedokážete se uvolnit, vnímat sebe sama a být jen jednoduše přítomní tady a teď?
  • Je pro vás těžké cítit, být v kontaktu se svým tělem, vnímat co teď potřebujete a také to realizovat?
  • Jste jste se ocitli v náročnějším životním období, je toho nějak příliš a potřebujete se v tom všem (i sobě) znovu zorientovat?
  • Řešíte věci jen hlavou a mysl je tak často přetížená a nedokážete ji vypnout?
  • Objevují se vám v životě zvláštní symptomy, kterým lékaři nemohou najít žádná vysvětlení?
  • Prožíváte silné emocionální reakce, které nemůžete ovládat, a přijde to už i vám samotným zvláštní a někdy i neadekvátní?
  • Chcete se doslova "otřepat" po nějakém silném zážitku např. úrazu, operaci, náročném porodu nebo i jinak vypjaté situaci?

Jak díky práci s tělem
OBNOVIT vnitřní spokojenost, radost
a podpořit proces léčení.

Individuální sezení u tebe byla pro mě skvělá, hluboká zkušenost, ze které pořád čerpám.
Jitka, Psycholožka2018

Co je "somatic experiencing®"?

Somatické prožívání je metoda sledování našich přirozených tělesných reakcí vedoucí k hlubokému porozumění tomu, jak se k životu a lidem okolo stavíme. Pokud si tyto své postoje zvědomíme, máme možnost přenastavit svoje dosud praktikované stereotypy nově a funkčněji.

Můžeme tak obnovit svoje instinkty a hranice, což nám dodá pocit bezpečí, ale taky najít nové nebo "staronové" zdroje radosti, na které jsme už dávno zapomněli a které když (nově) pozveme do našeho života, můžeme jako mávnutím kouzelného proutku rozpustit starou bolest, ale tak, že to již není traumatizující. Vše se děje na tělesné úrovni a velmi jemně a postupně, což vede k tomu, že pozitivní změny jsou pak trvalé.

Tělo náš zapomenutý smysl

Můj učitel Joseph Kramer v r. 2013 na výcviku Sexological bodywork řekl: "Největší epidemií lidstva je skutečnost, že nejsme naplno vtělení ve svém těle".
Jeho slova se mi už tehdy vryla do paměti a v průběhu tříletého výcviku Somatic experiencing® jsem je naplno procítila a pochopila.

Uvědomila jsem si také, že úplné či částečné odpojení od sebe sama (disociace) je v naší společnosti tak časté, že jej těžko umíme rozlišit a při „běžném“ chodu života jej  vůbec nemusíme zaznamenat.

Intenzivní zážitek může otevřít ukrytou minulost

Problém si často uvědomíme až ve chvíli, kdy je naše tělo vystaveno intenzivnější zkušenosti, ať už bolavé (např. nešetrně vedenému porodu, náhlé operaci, gynekologickému zákroku, stresu v práci) nebo příliš radostné (např. orgasmu). Najednou zjistíme, že nejsme na stres schopni reagovat, protože nás paralizuje nebo vždy chvíli před kýženým okamžikem orgasmického potěšení se naše tělo zastaví. Obvykle se v takových situacích na sebe a své tělo zlobíme a chceme tyto své "bloky" odstranit. Z vlastní zkušenosti ale musím říct, že tento přístup nás vede ještě do větší bolesti, katarzí a moc nefunguje...

Chceš porozumět svému tělu?

Začněte si všímat signálů a řeči svého těla, kterých jste si doteď nevšímali a vydejte se na cestu k hluboké vnitřní spokojenosti.

Soupis celé mé nabídky i s cenami najdete v Ceníku.