Tetralogie: Já a moje cykličnost

nedělní zastavení pro ženy

Jak žít v souladu se svým menstruačním cyklem, abychom zbytečně neztrácely sílu, ale naopak mohly naplno využívat darů, které nám naše menstruace a cykličnost dává?

 

Jak svou "náladovost" žít ve vztahu?

Tak jako se v kalendářním roce mění jednotlivá roční období, tak jako se v cyklu Měsíce střídají jeho fáze, měníme se i my. V těle ženy je toto střídání jednotlivých období, cyklů ještě navíc podpořeno hormonálními změnami v rámci menstruačního cyklu, přičemž naše tělo se v rámci jednoho cyklu mění nejen hormonálně, ale také na fyzické, mentální, emoční i spirituální rovině.

Pojďme prozkoumat jednotlivé fáze našeho menstruačního cyklu. Pojďme se na ně podívat jako na 4 tváře ženy, 4 principy, 4 bytosti, která každá má svou jinou potřebu, jiný dar a jiný stín. Proč?

Pokud naše cykly pochopíme, naučíme se s nimi žít, naučíme se je užívat a sdílet své zkušenosti s lidmi okolo nás, stáváme se vědomějšími, vnímavějšími a chápavějšími samy k sobě i k druhým.

 

O jakých 4 tvářích je řeč?

V životě ženy jsou důležité milníky, velké životní proměny

  • první menstruace je přerodem dítěte, dívky Panny do plného ženství,
  • početí, těhotenství, porod je přerodem Ženy v Matku,
  • přijetí nejen své světlé, ale i temné tváře a také přijetí vlastního těla a jeho smyslnosti je přerodem ve zralou ženu Čarodějku, která si je vědomá své síly i hodnoty,
  • odevzdání se rytmu života a tomu, že každý začátek má svůj konec, je přerodem v moudrost Stařeny.

Tyto velké životní proměny jsme měly vždy v úctě a oslavovaly je. Společenství, setkávání, tanec, oslavy, sdílení... to vše bylo od pradávna přirozenou součástí ženského společenství. Pojď si vzpomenout, jaké to je mít v zádech sílu a podporu ženského kruhu!

Poslední 4. setkání MOUDRÁ ŽENA, STAŘENA a téma zastavení

 

  • Jaký je tvůj postoj k menstruaci?
  • Dovoluješ sama sobě zpomalit a odpočívat?
  • Co tvému tělu v této fázi dělá dobře?
  • Dokážeš říct "Ne", když jsi unavená?
  • Všímáš si darů, které s sebou tato fáze cyklu nese?

Také moudrá žena je součástí každé z nás (nemusíme být nutně babičkou, abychom se jí mohly stát).

Na našem posledním společném večeru se proto zastavíme. Více než kdykoliv předtím. Vše, co mělo být uděláno je již hotovo. Nastal čas rozplynout se v prostoru, kde čas sám nehraje roli. Tam, kde spěch nemá místo. Je to prostor pouze pro nás - abychom mohly přirozeně a zároveň vědomě nechat odejít to, co se již samo chystá…

Termíny, vždy neděle od 10 do 18 hodin:
20. 3. 2016 Dívka, Panna ... již proběhlo

8. 5. 2016 Matka ... již proběhlo

25. 9. 2016 Čarodějka/Kněžka  ... již proběhlo

27. 11. 2016 Moudrá žena/Stařena

11. - 13. 11. 2016 víkendový doprovodný workshop Záře ženy s podtématem Milenka nebo Matka? ... již proběhlo

Kde? Centrum Cesta integrity, Nálepkova 14, Brno Jundrov

Cena? 800 Kč za jednotlivá setkání

Bohužel v dnešní uspěchané době často nemáme ani prostor si uvědomit, jak velké změny se v nás a našem těle v průběhu jednoho měsíce dějí. Pojďme to změnit, zastavit se a ponořit se samy do sebe a prozkoumat každou jednu neděli jednu svou jedinečnou tvář.

Když začneme samy sobě rozumět, uchopíme naše potřeby, které se v průběhu měsíce mohou minimálně čtyřikrát! proměnit, dokážeme pak své potřeby mnohem jasněji a zřetelněji komunikovat s okolím a naplňovat je. A stejně tak můžeme naše dary využívat mnohem efektivněji, pokud víme, kdy je pro ně ten správný čas!

Na seminář Tetralogie mě přivedla absence vlastního cyklu - radostné kojení a smutné události v rodině nějakým způsobem potlačily moji vnitřní ženskost a chtěla jsem ji přivést zpět k sobě. Každé jedno setkání se protínalo s událostmi v mém životě, se změnami a obnovením cyklu, s novým pocitem, že jako žena můžu být slabá i silná, tvořivá i lenivá, uzavřená i objímající a přece jsem to pořád já. Setkání pokaždé provázely Silvie a Olga - a schválně píšu provázely, neboť neřídily, nemanipulovaly, nevyzvídaly. Bezpečí, klid a prostor na jedno nastolené téma a možnost přemýšlet o sobě samé - to byly benefity, které nabízí málokterý kurz - a přitom jsem se dověděla tolik podstatných informací. Vyslechla jsem spousty příběhů žen, mnoho názorů a podnětů, pohnutek a inspirace i krásných, velmi jemných ženských rituálů - a to všechno ve mně zanechalo silný dojem. Nejvíc bych ale chtěla Silvii a Olince poděkovat za ukázání a nasvícení cesty k přirozenému opakujícímu se rytmu v mém těle, s nímž je snazší splynout a pochopit jej, než jej potlačovat nebo s ním bojovat. Díky Tetralogii vím, že je i fúrie krásná a že křehkost či něžnost není slabost - a dnešní doba nechť si myslí své. Děkuji!
Monika, cyklus Tetralogie: Já a moje cykličnost

Zaujal Tě náš Cyklus večerů, ale zmeškala jsi některá setkání? Nevadí, večery jsou otevřené, můžeš přijít i na jeden večer, ale samozřejmě přítomnost na celém cyklu Ti o sobě samé dá ucelenější obrázek.
Vždy si budeme povídat o tom, co nám do života přinesl archetyp, kterým jsme se zabývaly minule, a tak se snadno do skupiny začleníš, i když přicházíš poprvé.

Tetralogií Já a moje cykličnost provázejí

Silvie Šabacká

Mou vášní je otevírat témata, o kterých se běžně nemluví a díky tomu rozpouštět tabu o našem těle, menstruaci a také sexualitě. Věřím, že právě tak můžeme samy sobě vrátit naší sílu, šťavnatost a radost ze života.

Olga Kupková

Své ženství a ženskost jsem hledala velmi dlouho a podařilo se mi to až prostřednictvím ženských přechodových rituálů. Nyní je sama tvořím a s radostí sleduji, jak i další ženy objevují svou cestu…